Prajna Paramita Mediation CD Lama Tsultrim Allione

CD | Prajñaparamita teachings

Regular price $19.95
/

Listen to Lama Tsultrim as she offers teachings on Prajñaparamita. 

2 CDs

©2012

Tara Mandala Dakini Logo